Fair trade producten

  vanKaarstotServet


  Bookmark ons (CTRL-D)
  Vertel een vriend

  Fairtrade Visie

  Fairtrade’s visie is een wereld waarin alle producenten kunnen genieten van veilige en duurzame middelen van bestaan. Een wereld waarin zij hun potentieel benutten en beslissen over hun toekomst.

  In Fairtrade’s overtuiging dient handel in toenemende mate een fundamentele drijfveer van armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling te zijn, maar dan alleen als het wordt ingezet voor dat doel en met meer rechtvaardigheid en transparantie dan nu de norm is.

  Zij geloven dat mensen een achtergestelde positie kunnen overwinnen wanneer zij meer controle over hun werk en hun leven kunnen nemen, als ze beter zijn georganiseerd, gefinancierd en gesteund. En de toegang tot reguliere markten, met eerlijke handelsvoorwaarden, gegarandeerd krijgen.

  Fairtrade gelooft ook dat mensen, bedrijven en maatschappelijke instellingen in de ontwikkelde wereld voorstander zijn van handel drijven op deze manier. Dit is met name het geval wanneer ze aan de behoeften van de producenten voldoen en wanneer men kansen die Fairtrade biedt om te veranderen, en hun situatie te verbeteren, begrijpt.

  Het werk wordt gedreven door de keuze van geïnformeerde consumenten, en de wens van het bedrijfsleven om aan de verwachtingen van hun klanten te voldoen. Beide leveren zij cruciale steun voor een breedgedragen campagne om de internationale handelsregels te hervormen en een eerlijker economisch systeem te bewerkstelligen.

  Fairtrade Missie

  Het omarmen van transparantie en participatie van belanghebbenden is een belangrijke indicatie dat Fairtrade verantwoordelijk is voor haar werk.
  Fairtrade’s missie is om achtergestelde producenten en consumenten te stimuleren door eerlijkere handelsvoorwaarden te bevorderen en om de armlastige positie van de producenten te bestrijden, door hun positie te versterken en hen meer controle te laten nemen over hun leven.

  Fairtrade Strategie

  Gedurende de laatste 20 jaar is fairtrade zeer succesvol geweest. De verkoop van fairtrade-gecertificeerde producten is fenomenaal toegenomen. Gemarginaliseerde agrarische gemeenschappen in het Zuiden profiteren nu van eerlijkere handelsvoorwaarden.

  Het is allemaal heel goed nieuws. Echter, veel producenten werken nog steeds buiten het Fairtrade systeem. Vele producten vallen nog steeds buiten de werkingssfeer van de Fairtrade-certificering. Er is nog een lange weg te gaan, waaronder onderstaande drie activiteiten.

  Fairtrade wil producenten meer dan ooit tevoren ondersteunen met makkelijke toegang tot technisch, financieel en marketing advies. Fairtrade zal haar huidige netwerk van lokale onderhandelingsmedewerkers verder uitbouwen en de aansluiting van nieuwe producenten met extra diensten bewerkstelligen. Zo krijgen Faritrade producenten een duidelijk kader om hun eigen richting in hun bedrijfsontwikkeling te kiezen.
  Producenten zullen het makkelijker vinden om mee te doen. Duidelijke en meer flexibele certificatie processen zullen de belemmeringen wegnemen voor producentengroepen. Ook komt een certificeringen voor een breder scala aan

  producten. Nieuwe fairtrade producenten worden actief aangemoedigd en ondersteund  om hun activiteiten uit te breiden. Zij zullen daarbij worden ondersteund door de marketing van fairtrade en de wereldwijde positionering van faitrade-producten.

  Wilt u verder zoeken? Dat kan hier:   

  Fair Trade Online - Eerlijke Handel - Fairtrade Info