Fair trade producten

  vanKaarstotServet


  Bookmark ons (CTRL-D)
  Vertel een vriend

  Fair trade - Eerlijke handel 

  Fair Trade (ofwel: eerlijke handel) is een financiële relatie tussen producenten, verkopers en consumenten op basis van het beginsel van gelijke kansen binnen de uitwisseling van goederen. Gelijkheid wordt bereikt middels het creëren van handel die transparant is en verantwoordelijk voor de rechtvaardige behandeling van alle producenten. Dit omvat het vormen van afzetmarkten die het mogelijk maken voor achtergestelde producenten om producten te verkopen, het zorgen voor menswaardige arbeidsomstandigheden en een continue bescherming van het milieu en de culturele factoren die spelen in het productieproces. Op basis van deze principes wordt fairtrade ook wel aangeduid als duurzame handel.

  Er zijn negen belangrijkste principes die voor alle eerlijke handel geldt:

  • creëren van mogelijkheden voor achtergestelde producenten;
  • het ontwikkelen van transparante relaties;
  • handelscapaciteit opbouwen;
  • bevorderen van eerlijke handel;
  • snelle en eerlijke betaling;
  • ondersteuning voor het verbeteren van arbeidsvoorwaarden;
  • zorgen voor de rechten van kinderen;
  • zorg voor het milieu en
  • bewaken van de culturele identiteit.


  De eerlijke handel richt zich vooral op de export van ontwikkelingslanden naar ontwikkelde landen, met name kunstnijverheid, koffie, cacao, suiker, thee, bananen, honing, katoen, wijn, vers fruit, chocolade, bloemen en goud. Bij fair trade worden bij zowel de in-, ver- en aankoop van producten de betrokken gemeenschappen centraal gesteld, terwijl een partnerschap wordt gecreëerd die gunstig is voor beide partijen.

  De Fairtrade gecertificeerde omzet bedroeg in 2008 ongeveer US 4,08 miljard dollar (€ 2,9) wereldwijd, een jaarstijging van 22% ten opzicht van 2007. Hoewel dit slechts een zeer gering deel van de totale wereldhandel in fysieke goederen is, is het aantal verkochte fair trade-producten goed voor 20-50% van alle verkopen in sommige product categorieën in afzonderlijke landen. De Fairtrade Labelling Organizations schatten dat in juni 2008 meer dan 7,5 miljoen producenten en hun gezinnen profiteerden van door eerlijke handel gefinancierde infrastructuur, technische bijstand en ontwikkeling van gemeenschapsprojecten.

  De reacties op fair trade zijn gemengd. De in populariteit toenemende eerlijke handel krijgt kritiek van beide uiteinden van het politieke spectrum. Het Adam Smith Institute ziet "fair trade" als een soort van subsidie of marketingtruc die de groei belemmert. Segmenten van de linker, zoals de Franse auteur Christian Jacquiau, bekritiseren eerlijke handel omdat daarmee het huidige handelssysteem niet genoeg wordt uitgedaagd.

  Hoewel er geen algemeen aanvaarde definitie van eerlijke handel bestaat, verwijzen fair trade label organisaties meestal naar een definitie die is ontwikkeld door FINE; een informele vereniging van vier internationale netwerken voor eerlijke handel (Fairtrade Labelling Organizations International, World Fair Trade Organisatie, Netwerk van Europese Wereldwinkels en de Europese Fair Trade Association). Hun definitie: Fair Trade is een handelssamenwerking, gebaseerd op dialoog, transparantie en respect, welke meer gelijkheid wil in de internationale handel. Het draagt bij aan duurzame ontwikkeling door het aanbieden van betere handelsvoorwaarden en de veiligstelling van de rechten van achtergestelde producenten en arbeiders.
  Fairtrade organisaties, gesteund door de consumenten, zijn actief betrokken bij de ondersteuning van producenten, bewustmaking en bij de lobby-campagne voor veranderingen in de regels voor conventionele internationale handel. Zoals gezegd pleiten fairtrade organisaties voor meer transparantie, eerlijke gelijke kansen, eerlijke lonen + arbeidsomstandigheden en duurzame handel.
   
  De fairtrade beweging wil toegang tot de markt bieden aan achtergestelde producenten, hun verbinden aan de klanten en dat bewerkstelligen met minder tussenpersonen. Het doel is om een hoger loon te kunnen betalen aan de producenten, alsmede het helpen ontwikkelen van de kennis, vaardigheden en middelen om hun leven te verbeteren. Fair trade pleit ook voor de bewustmaking van consumenten in de ontwikkelde landen.

  Fairtrade-producten worden verhandeld en verkocht door een "MEDC supply chain", waarbij producten worden geïmporteerd en / of verspreid door fairtrade organisaties of door "certificering van het product", waarbij producten die voldoen aan de eerlijke handel specificaties gecertificeerd worden, door aan te geven dat ze zijn geproduceerd, verhandeld, verwerkt en verpakt in overeenstemming met de normen.

  Algemene handelsstructuur

  De meeste organisaties die fairtrade producten invoeren zijn lid van, of gecertificeerd door, een van de verschillende nationale of internationale federaties. Deze federaties coördineren, bevorderen en vergemakkelijken het werk van fair trade organisaties. De volgende zijn enkele van de grootste:

  De Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), opgericht in 1997, is een vereniging van drie producenten netwerken en twintig nationale label-initiatieven die het fair trade keurmerk promoten en vermarketen in hun landen. De FLO-labelling is de grootste en meest erkende standaard en certificatie-instelling voor het label Fair Trade. Het inspecteert regelmatig en certificeert de telersverenigingen in meer dan 50 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
  De World Fair Trade Organization (voorheen de International Fair Trade Association) is een wereldwijde associatie van fair trade producerende coöperaties, export marketing bedrijven, importeurs, retailers, nationale en regionale netwerken voor eerlijke handel en eerlijke handel ondersteunende organisaties.

  Het Netwerk van Europese Wereldwinkels, opgericht in 1994, is het overkoepelende netwerk van 15 nationale Wereldwinkelverenigingen in 13 verschillende landen over heel Europa.
  De European Fair Trade Association (EFTA), opgericht in 1990, is een netwerk van Europese alternatieve handelsorganisaties die producten invoeren van zo'n 400 economisch achtergestelde producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. EVA's doel is om eerlijke handel te bevorderen en om de invoer van eerlijke handel efficiënter en effectiever te laten verlopen. De organisatie publiceert ook jaarlijks diverse publicaties over de evolutie van de fair trade markt. EVA heeft momenteel elf leden in negen verschillende landen.
  In 1998 zijn deze vier federaties gaan samenwerken onder de naam FINE, een informele vereniging waarvan het doel is om fair trade normen en richtlijnen te harmoniseren, de kwaliteit en de efficiëntie van het fair trade monitoring systemen te vergroten, en het pleiten voor eerlijke handel-politiek.

  Eerlijke handel

  Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

  Geschiedenis

  De allereerste fairtrade-producten werden in de jaren 40 en 50 verkocht via kerken in de Westerse wereld, met als bedoeling geld in te zamelen voor mensen in arme landen. De huidige professionele fairtrade-beweging kreeg in Europa definitief vorm in de jaren zestig: in eerste instantie als politiek gebaar tegen neo-imperialisme, met als slogan ‘Trade not Aid’. In 1968 werd het fairtrade-concept officieel omarmd door de UNCTAD, de conferentie van de Verenigde Naties inzake handel en ontwikkeling. In 1969 werd de eerste wereldwinkel van Europa geopend in Breukelen. Veertig jaar later zijn er duizenden winkels met eerlijke handel in West-Europa. In Nederland zijn er in 2009 bijna 400 wereldwinkels en fair trade shops.

  In 1988 ontstond het eerste keurmerk voor fairtrade-producten: Max Havelaar. De naam van dit keurmerk is afkomstig van de gelijknamige roman uit 1859 van Multatuli, waarin

  de onrechtvaardige behandeling wordt beschreven van lokale koffieboeren in de vroegere Nederlandse kolonie die tegenwoordig Indonesië heet. Het keurmerk gaat ervan uit dat hardwerkende boeren en boerinnen in vooral tropische landen uitstekend voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en helemaal geen geld voor ontwikkelingshulp nodig hebben, mits ze tenminste een fatsoenlijke prijs ontvangen voor hun producten. Het Max Havelaar-keurmerk garandeert consumenten dat producten met dit keurmerk zijn verhandeld onder eerlijke handelsvoorwaarden en voldoen aan strenge milieueisen. De populariteit van fairtrade-artikelen wordt elk jaar groter, zowel bij consumenten als bij bedrijven.

  Criteria

  De geloofwaardigheid van fairtrade staat of valt met het bepalen van strikte criteria en een grondige en permanente controle op de naleving daarvan. Inmiddels zijn fairtrade-keurmerken uit 23 landen, waaronder ook het Nederlandse Max Havelaar, aangesloten bij een autonome en onafhankelijke wereldwijde koepelorganisatie, FLO-eV (Fairtrade Labelling Organizations International). De FLO-eV stelt de fairtrade-criteria vast en organiseert assistentie om producenten te helpen de normen te halen. Het controleorgaan FLO-Cert functioneert volledig los van FLO-eV en controleert met een team van 54 inspecteurs producenten en handelaren die in aanmerking willen komen voor een fairtrade-certificatie. Dit gebeurt aan de hand van 250 evaluatiecriteria die onder meer betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden en de investeringen in sociale, milieuvriendelijke en economische ontwikkeling. De nationaal opererende keurmerkorganisaties die bij de FLO-eV zijn aangesloten (zoals Max Havelaar) spannen zich in om in eigen land het fairtrade-keurmerk te promoten. Daarnaast faciliteren en contracteren ze bedrijven die artikelen met fairtrade-keurmerk in hun assortiment willen opnemen, controleren ze de verkoop onder keurmerk en bereiden ze – samen met FLO-eV - uitbreiding van het assortiment voor.

  Een product dat het Fairtrade-keurmerk draagt, beantwoordt aan de volgende criteria:

  De producenten (vaak boerenorganisaties uit ontwikkelingslanden) kunnen rekenen op een minimumprijs, die de kosten van een sociaal- en milieuverantwoorde productie dekt.

  De producenten ontvangen ook een extra ontwikkelingspremie, onafhankelijk van de wereldmarktprijs, om ontwikkelingsprojecten op te zetten in hun gemeenschap, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs, gezondheid, spaar- en kredietsystemen, wegenaanleg, aankoop van machines of organisatieversterking.

  De contracten met de koper of de invoerder worden zoveel mogelijk afgesloten voor een lange periode.

  Productie en de commercialisering ter plaatse gebeuren op een transparante manier.

  De arbeiders kunnen werken in menswaardige arbeidsomstandigheden. Dus beslist zonder kinder- en dwangarbeid en geen hongerlonen.

  Er wordt zorgvuldig omgegaan met het natuurlijk milieu waarin de export-producten worden geteeld.

  Wie deze controles niet doorstaat, krijgt geen certificaat of verliest het.

  De criteria voor fairtrade-producten wordt complexer bij producten die uit verschillende ingrediënten bestaan, zoals bijvoorbeeld ijs of chocolade. Op de verpakking staat dan te lezen hoeveel procent van het product uit eerlijke handel afkomstig is.

  Verkoopkanalen

  Zowel in België als in Nederland groeit het aantal verkooppunten van fairtrade-artikelen gestaag.

  Uiteraard bieden de wereldwinkels waaruit de fairtrade-beweging is ontstaan een groot assortiment. Naast artikelen met keurmerk worden hier ook artikelen verkocht die (nog) geen keurmerk hebben omdat de FLO voor dit soort artikelen nog geen criteria heeft uitgewerkt. Inmiddels telt Nederland ook 10 Sari Wereldmodewinkels, waar alleen fairtraide textiel wordt verkocht.

  Steeds meer supermarkten nemen fairtrade-artikelen op in hun assortiment. In Nederland zijn dat Albert Heijn (huismerk Puur&Eerlijk), C1000, Spar, Agrimarkt, Attent, Bas van

  der Heijden, Boni, Coop, Deen, Dekamarkt, Digros, Dirk van den Broek, EMTÉ, Golff, Hoogvliet, Jan Linders Supermarkten, Jumbo, Lidl (huismerk Fairglobe), MCD, Meermarkt, Nettorama, Plus, Poiesz,Sanders, Super de Boer, Supercoop, Troefmarkt en Vomar.

  Warenhuizen en andere winkelketens met fairtrade-artikelen zijn onder meer de Hema (wijn en thee), V&D, JYSK, Jade, Kwantum, Vero Moda, Simon Levelt en Yuga.

  In vrijwel alle natuurwinkels – waaronder bijvoorbeeld Ekoplaza - zijn fairtrade-producten te koop.

  En ook via internet wordt fairtrade aangeboden, onder meer via webwinkels als Aaibaarheidsfactory.nl, Chocotelegram.nl, EerlijkeWereld.nl, Fairtrade-Producten.nl, Stuurbloemen.nl en wereldwinkelonline.nl.

  Diverse gevestigde merken stappen nu ook over op fairtrade, zoals bijvoorbeeld chocoladefabrikant Verkade (sinds 2008) en Ben & Jerry's ijs. Groningen en Goes mogen zich inmiddels als eerste in Nederland Fairtrade Gemeente noemen.

  Jaarlijks wordt er de Fair Trade Award uitgereikt. Dit is een award voor de supermarkt met het meeste Fair Trade assortiment. Jumbo Beren in Groningen heeft in 2008 en 2009 deze fair trade award gewonnen. Deze supermarkt heeft het assortiment van Fair Trade original en van het Franse bedrijf Ethiquable. Hiermee zijn ze in de Benelux de grootste speler in de detailhandel.

  Producten

  Het Nederlandse aanbod aan fairtrade-artikelen bestaat inmiddels uit 250 verschillende producten, zoals ananassen, avocado’s, bananen, bier, bloemen, chocolade en chocopasta, honing, ijs, druiven, mandarijnen, katoen (kleding en badtextiel), koekjes, koffie, mango’s, noten, pindakaas, rietsuiker, rijst, sinasappelen, snoep, thee, vruchtensap en wijn. Onlangs werden ook fairtrade criteria opgesteld voor soja en peulvruchten.

  Wetgeving

  Om het unieke van fairtrade duidelijker te communiceren naar de consument, proberen zowel Max Havelaar als Oxfam in België de term Fairtrade wettelijk beschermd te krijgen. Dit is vooral om fairtrade-producten beter te onderscheiden van andere duurzame initiatieven zoals Rainforest Alliance, die andere - maar minder strenge - criteria hebben voor keurmerken.

   
  Wilt u verder zoeken? Dat kan hier:  Fair Trade Online - Eerlijke Handel - Fairtrade Info